Chào mừng đến với Chiến Binh Full Stack

Tạo Facebook Chatbot

Facebook Chatbot tự động tự động trả lời comment, tự động báo giá inbox và tự động gửi tin nhắn hàng loạt... Tự động hóa hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp.

Lưu ý quan trọng

  • Từ phiên bản socphp3.2.0 trở lên mới có các hàm này.
  • Lấy access_token, lưu lại và bảo mật cẩn thận vì đây là chiếc chìa khóa dùng để vận hành bot.
  • Bot cần được cấp quyền trước thì mới có thể gọi hàm để thực hiện tác vụ đã được cấp quyền. Ví dụ: Để bot có thể gửi tin nhắn vào nhóm thì bạn cần thêm bot vào nhóm đó trước.

Gửi tin nhắn text vào nhóm chat hoặc cho 1 người cụ thể

Tạo Facebook Chatbot
Một tin nhắn text đơn giản gửi vào nhóm chat

Gửi tin nhắn text với dữ liệu JSON

Tạo Facebook Chatbot
Gửi tin nhắn JSON cho phép thêm nút bấm và làm nhiều thứ khách hay ho

Đăng bài post vào nhóm

Tạo Facebook Chatbot
Một bài post ví dụ của bot cực kỳ dễ thương

Đăng bình luận

Tạo Facebook Chatbot
Bot đăng comment vào một bài post

Lưu ý:

  • Bạn có thể truyền ID của đối tượng cần bình luận là 1 album, 1 tấm ảnh, 1 video, 1 bài post... tùy ý.
  • Bạn có có thể truyền ID của đối tượng cần bình luận là 1 bình luận, khi đó bình luận được thêm vào sẽ là trả lời của bình luận đã truyền vào (nhưng lưu ý trả lời cho bình luận chỉ được phép trả lời cho 1 cấp, có nghĩa là bạn không thể thêm bình luận trả lời cho một bình luận đã là trả lời cho một bình luận khác).

Kết luận

Từ vài hàm đơn giản trên, bạn đã có thể dễ dàng tạo ra bot chat Facebook tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng. Hãy sáng tạo nên những "siêu bot" thật thông minh, tự động hóa, tận tụy giúp bạn làm việc 24/7 và đặc biệt là không cần bạn trả lương xu nào cả.