Chào mừng đến với Chiến Binh Full Stack

HTML & CSS

★ ★ ★ ★ ★
| 1.614 Đánh giá

Thiết kế giao diện website với HTML & CSS. Nắm vững kiến thức, sử dụng HTML để cấu trúc layout và sử dụng CSS để định dạng trang web.

Địa điểm : Hồ Chí Minh
Số buổi : 9
Giờ học : 2

jQuery

★ ★ ★ ★ ☆
| 1.093 Đánh giá

Tích hợp jQuery để tạo các hiệu ứng và thêm các tiện ích cần thiết cho website. Tự xây dựng các plugin tái sử dụng cho nhiều dự án về sau.

Địa điểm : Hồ Chí Minh
Số buổi : 6
Giờ học : 2